Frimærker, breve og forsendelser i Grenaa og Omegn, (Omegn = verden)


1936 1948 1950

1936. DE DANSKE STATSBANER - brevkort. For- og bagside. Blev også benyttet på visse private baner.


Struer banegård
Brotypestempel, stjernestempel og D.S.B. godsstempel
Værdistempel 7 øre violet bølgelinie
Fabrikation 117
Form. Nr. A 456. 8/1935. 4000 x 25.

Brevkortets forside design , dog uden det fortrykte, er identisk med fabrikationsnummer 114 DB 85 7 øre lilla/violet, bølgelinie, se Danmarks Helsager , Forlaget Skilling 1999.

1936
Kendes også som stålstik 7 øre violet bølgelinie Fabrikation 113, Form. Nr. A 456. 9/1934. 4000 x 25.Benyttet fra D.S.B. Røde-Kro Station den 1. maj 1935.

Bogtryk som Fabrikation 100-H, Form. Nr. A 456. 4/1931. 2000 x 25. Benyttet fra D.S.B. Holte den 29. august 1931.

Bogtryk som Fabrikation ?, Form. Nr. A 456. 11/1922. 6000. 100. Benyttet fra Skanderborg Station Godskontoret den 17. juli 1923. Samt formentlig fra flere steder.

Det skal her nævnes som citat fra Danmarks Helsager , Forlaget Skilling side 215, ”Der blev på trykkeriet udfærdiget en afleveringsprotokol, hvor tidsrummet 1938 til 1980 er bevaret”.

Undertegnede som ikke samler på helsager, men alene samler stålstiksfrimærker siddende på hvadsomhelst som kan fortælle en spændende eller i hvert fald anderledes posthistorie, er nysgerrig på dette brevkorts postale fødsel og færden torsdag den 7. maj 1936.

Lad mig forsætte med lidt brevkort fakta:
Snedkermesteren i Fabjerg har således bestilt varer hos Heilskou i Randers. Ligkistefabrikken Heilskov i Øster Bjerregrav ved Randers har eksisteret siden 1914.
Disse varer sendes med jernbanen til Struer, ankommer formentlig torsdag 7. maj. En meddelelse udfærdiges og afsendes fra STRUER -7.5.36. 19-21 B. (BRO Vc-1), på brevkortet skrives adressen Fabjerg Struer og værdi stemplet på brevkortet er 7 øre lig med lokal porto.
1936
Ovalstempel STRUER GODSEKSP 7 MAI 1936 D.S.B. Men her er det gået galt for en medarbejder ved jernbanestationens godsekspedition, uvidenhed eller bare almindelig træthed. Måske travlhed da morgendagen fredag 8. maj er Store Bededag. Det må stå hen i det uvisse.
Fabjerg hører til Lemvig Postdistrikt, derfor kan der ikke benyttes lokalporto. Dette bliver opdaget, af hvem?, og manglende porto 3 øre, som ’strafporto’ det dobbelte, 6 øre er påtegnet med blyant. Utilstrækkelige forsendelser blev som regel påtegnet med blåkridt og den manglende porto betalt ved forsendelsens udlevering. Fabjerg bliver brevsamlingssted (BRS) 1.7.1884 og 1.6.1947 postekspedition (PXP).
Utilstrækkelige frankerede forsendelser skulle fra 1. maj 1921 påklæbes, altså strafportoen, særlige portomærker.
Strafportoen er her påklæbet med et 5 øre grøn portomærke og et 1 øre grønsort postfrimærke. Det pågældende sted har man ikke haft, eller løbet tør for, 1 øre grønsort portomærke. Hvem har påsat dem? De er annuleret med Fabjerg udslebne stjernestempel.
Portobreve annuleret med udslebne stjernestempler er sjældne, fordi brevsamlingssteder ikke var regnskabsførende.
Udefrakommende strafportobreve skulle behandles på hovedpostkontoret, altså i dette tilfælde Lemvig, eller hvad? afKnudNielsen. Fejl vil blive rettet når disse fanges.
1948. POSTINDKASSERING / 1936
INDKASSERINGS-INDBETALINGSKORT delen med for og bagside.Frihandler Hovedkupon(den øverste del) med Bestemmelsesposthusets Noteringer og Grunden til Postindkasseringens Tilbagesendelse,

samt Tilbagesendelsesposthusets Afgangsstempel og Tilbageleveringsposthusets Ankomststempel mangler.

Anmeldelse fra Posthuset (den nederste del) mangler).
Denne kupon kunne afrives af postbudet og afleveres i brevsprækken, hvis adressaten ikke var hjemme.

Forsiden af indkasserings-indbetalingskort : Bet. S. 6022 S. (11-47). B-J. og bagsiden: F ny adr. flyt


Returneret som uindløst, blåkridtkrydsene.


Afgang: 1948 D D D D 21 050 ØRE KØBENHAVN 23. 8.48 5 4667 NORDISK LIV * ULYKKE 1936
Ankomst: 1948 BRO IId-1 STØVRING 24.8.48.05,15 ***
Forevist/Anmeldt (ville fremgå af øverste del)

Adressaten er flyttet og den nye adresse skrives med blyant, Pilevej 2 Vejgaard Aalborg.
Kortet ekspederes nu til Vejgård, posthuset på Hadsundvej.
VEJGAARD oprettes som BRS (brevsamlingssted Aalborg) 1.1.1907 og har benyttet sig af
STJ II (stjernestempel Fårevejle type), som kendes fra 26.11.1929 som UDS (med udslebet stjerne).

1.5.1931 navneændring til AALBORG 2, som netop er Hadsundvej.
Ankomst: 1948
BRO IId-5 AALBORG 26.8.48. 7,00 *** 2

Forevist/Anmeldt igen på Pilevej 2 ? -formentlig, posthuset har venligst stemplet kortet med dets åbningstider.
kontor stempel: 1948 Hadsundvej 8 8-13 og 15-1730 Lørdage 9-14


(primærkilder: danfil.dk og dphs.dk)1950 1950

1950. POSTINDKASSERING / INDKASSERINGS-INDBETALINGSKORT
med alle tre deleFormular : Bet. S. 6022 (8-44) og bagsiden: er blank


indløsning nægtet, formentlig fordi det skyldige beløb på anden vis var erlagt!
Christian J. Wissing, læderhandel og fodtøj en gros.
Grundl. 1877 af Christian J. Wissing (f. 1848, d. 1927).
Indehavere (siden 1927): J. M. Wissing og E. Wissing.
Adresse: Skolegade 25, Århus.
Kilde: Kraks: Danmarks ældste forretninger. (1950)


The current server timezone is: UTC